Home

Jeg interesserer mig for vandring i Europa og var 2009-2017  præsident for alle europæiske vandrere i organisationen European Ramblers Association.

Dette giver mig mulighed for at besøge vander organisationer overalt i Europa og lære om deres vilkår og muligheder.


April 2016 udgav jeg bogen Vandring i Europa hvor jeg har samlet en buket af spændende og uspolerede vandreruter i Europa. Bogen indeholder også information om vandring generelt samt om nogle organisationer hvor man kan lære mere om vandring.


Oktober 2018 udgav jeg bogen Vandring på de Kanariske Øer hvor jeg beskriver 8-10 lette eller middelsvære vandringer på hver af de 7 kanariske øer.


Siden 2018 har jeg været formand for Dansk Vandrelaug Københavnsafdeling.